Kuvernööripostia 1 / 2018-2019

26.8.2018

DG Jarmo Palukan elokuun kuvernöörikirje on luettavissa verkkosivuilla kohdassa Aineisto: Kuukausikirjeet.