Kauden 2018 - 2019 presidentin Barry Rassinin vuositeema: Be the Inspiration. Ole innostaja. En inspirationskälla.

Aika: 1.7.2018-30.6.2019
Paikka: Kaikki klubit